Na konci června se žáci 4. a 5. tříd účastnili čtenářské soutěže. Nejdříve se konala třídní kola, ve kterých si všichni žáci měli možnost vyzkoušet, jaké to je vytvořit a před spolužáky představit svou čtenářskou kartu. Tři nejlepší z každé třídy postoupili do školního kola. Ve školním kole už své čtenářské karty přednášeli před žáky všech zúčastněných tříd a také před odbornou porotou složenou z paní učitelek. Výkony všech soutěžících byly velmi zdařilé a rozhodování o vítězích nebylo pro odbornou porotu vůbec jednoduché. Nakonec se vítězkou stala Izabela Samková ze 4.B, na druhé příčce se umístila Aneta Tomancová a třetí místo obsadili Nela Šumberová ze 4.B a Matěj Tichý z 5.B. Nejúspěšnější soutěžící si odnesli věcné dary. Poděkování a drobná odměna však patřila všem účastníkům školního kola čtenářské soutěže.

Čtenářská soutěžČtenářská soutěžČtenářská soutěžČtenářská soutěž