1. dubna je den, kdy oslavujeme naši planetu Zemi. Do oslav se zapojily i všechny ročníky naší školy. Pro nultý až druhý ročník byl nachystán projektový den. V budově školy bylo připraveno celkem pět stanovišť, na kterých se třídy dle harmonogramu střídaly. Děti čekalo nejen zábavné luštění, ale také si prošly například naučnou stezku, počítaly „odpadkové“ řetězce či pyramidy nebo se učily, jak správně roztřídit odpadky.

Projektový den ke Dni Země pro žáky 3. až 5. tříd proběhl ve dvou dnech, a to 22. a 29. dubna. Program s názvem Od kutění k řemeslu si pro žáky připravil tým externistů ze Střediska volného času Lužánky. Žáci si upevnili vědomosti týkající se lesního hospodářství a řemesel navazujících na zpracování dřeva. Práci se dřevem si také sami vyzkoušeli. Při výrobě stojánku na telefon pracovali s reálným nářadím. Všechny děti si práci narámně užily, a jako bonus si odnesly i suvenýr, který si dle vlastního vkusu mohly dotvořit pomocí fixů na dřevo. Ve druhé části projektového dne byl pro žáky připraven zábavný program v podobě stezky, únikové hry a pracovních listů, při jejichž plnění si mohli připomenout zodpovědné chování k planetě Zemi.

Na 2. stupni jsme si ve spolupráci s Magistrátem města Brna nachystali Environmentální workshopy na téma Energetika a udržitelnost. Žáci byli seznámeni se stavem životního prostředí v naší republice, byly jim představeny možnosti výroby elektrické energie, alternativní zdroje elektrické energie, podíl vodní, slunečné a větrné energie na celkové výrobě elektřiny. Dále byli obeznámeni s celým procesem výroby jednotlivých typů energie. Důležitým tématem bylo i třídění odpadů, žáci dostali pracovní listy, ve kterých měli prokázat znalosti o třídění a zpracování odpadu. Zdůrazněna byla rovněž nutnost třídění a následná recyklace odpadů z celosvětového hlediska. Na závěr proběhla diskuse lektorek se žáky na téma ekologické katastrofy, např. si připomněli havárii reaktoru Černobylské jaderné elektrárny, jejíž výročí si rovněž koncem dubna připomínáme.

Věříme, že projektový den byl pro žáky nejenom zajímavým zpestřením školní docházky, ale že si z něj odnesli i plno nových poznatků, díky kterým se budou chovat k naší planetě co nejohleduplněji.

Mgr. Michaela Žďárská,

Mgr. Nikola Bracková,

Mgr. Jitka Blahová

Den Země na ZŠ Mutěnická Den Země na ZŠ Mutěnická