Více jak stovka dětí se po dvouleté covidové přestávce sešla v úterý 15. března v tělocvičně na dětském karnevalu. Ve společnosti pirátů – p. vychovatelek si děti zatančily, zasoutěžily a taky trochu zařádily při rytmických písničkách. Že se všichni dobře bavili, si můžete prohlédnout na fotografiích.