Žáci 3.A zavítali v dubnu a v květnu opět do Knihovny Jiřího Mahena na další dva zajímavé programy.

Dubnovým programem s názvem „Proč a jak se máme starat o naši planetu“ jsme si připomněli Den Země. Děti se dozvěděly, jak mají nakládat s odpadem a jak šetřit životní prostředí, a tím pečovat o naši planetu. Během programu prokázaly, že jim třídění odpadu není cizí, což si vyzkoušely i v praxi.

Květnový program, jak už název „Máme rádi divadlo“ napovídá, byl věnovaný divadlu. Děti se rozdělily do tří skupinek a vylosovaly si role ve třech různých pohádkách. Potom si společně přečetly scénář, vyrobily si kulisy, nacvičily si svoji pohádku s maňásky a nakonec ji zahrály spolužákům.

Oba programy děti bavily a již nyní se těší na další, kterých se zúčastní ve 4. třídě.

Foto a text: Mgr. Tereza Kučerová