Na přelomu roku 2022/2023 se postupně všechny třetí třídy zúčastnily projektu dopravní výchovy s názvem Empík chodec. Projekt byl realizován v areálu dopravní výchovy a vzdělávání v Brně. Jeho cílem bylo prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích.

Po zhlédnutí prezentace s mnoha ukázkami z praxe a po důkladném výkladu paní policistky, si žáci své znalosti ověřili v podobě krátkého testu. Tři nejlepší obdrželi pak malou odměnu.

Výlet na brněnskou riviéru se všem žákům líbil. Dozvěděli se také mnoho zajímavých a důležitých informací.

Mgr. Michaela Žďárská