Vlastivědné učivo o České republice zakončili žáci 5. tříd exkurzí do Prahy. Děti se těšily na cestu vlakem, která jim díky kamarádům i zabudovaným tabletům rychle utíkala.

Hned po příjezdu na pražské hlavní nádraží jsme si prohlédli její historickou část i zajímavé zastřešení nástupišť a metrem jsme se přesunuli na stanici Hradčanská, odkud jsme vystoupali k Pražskému hradu. Po důkladné policejní kontrole jsme vstoupili do Královské zahrady a přes Jelení příkop jsme pořídili první snímky Hradu. Na 2. nádvoří nás dovedla cesta přes Prašný most. Po nezbytné návštěvě krámku se suvenýry jsme zhlédli střídání stráží a šli jsme se podívat do impozantní katedrály Svatého Víta, kterou jsme si celou i s podrobným výkladem prošli.

Dále jsme nahlédli do Vladislavského sálu, kde jsme viděli kopii korunovačních klenotů. Prohlídku Hradu jsme zakončili procházkou Zlatou uličkou a kolem věže Daliborky jsme Hrad pomalu opustili. Zastavili jsme se ještě na vyhlídce, odkud jsme měli Prahu jako na dlani. Následoval rychlý sestup po Starých zámeckých schodech a přesun hladových žáků k rychlému občerstvení.

Po pauze na posilnění jsme s několika zastaveními přešli Karlův most. To už bylo téměř pět hodin, takže jsme rychle spěchali na Staroměstské náměstí, abychom stihli orloj v akci. To se podařilo a děti obdivovaly propracovanost tohoto časostroje. Dále už jen následoval rychlý pěší přesun na vlak, který měl však půlhodinové zpoždění. To byla ale jediná komplikace jinak velmi zdařilého výletu do našeho hlavního města.

Mgr. Tereza Kučerová