Žáci 4. C se v březnu poprvé zúčastnili matematické soutěže Pangea. Mohli jsme vybírat ze dvou variant, z tištěné a z online verze. Naše školní kolo proběhlo elektronickou formou v počítačové učebně.

Na první místě se umístil Fabricio Rochl s 28 body, na druhém místě Nicol Putnová s 22 body a na třetím místě Adam Najt s 20 body.

Všechny děti byly odměněny diplomem a sladkou odměnou.

Všem žákům srdečně blahopřeji a děkuji za účast.

Jana Řiháková

Matematická soutěž Pangea