Ve čtvrtek 21. 6. se na venkovním hřišti naší školy uskutečnil turnaj v malé kopané mezi ZŠ Mutěnická a ZŠ Čejkovická. Hrálo se ve dvou kategoriích – mladší žáci (6. a 7. ročníky) a starší žáci (8. a 9. ročníky). Každá ze škol tak složila 4 družstva (jedno v každém ročníku). Po dobrých výkonech, které přítomné diváky zajisté nenudili, bylo pořadí v jednotlivých kategoriích následující:

6. a 7. ročníky

  1. místo: ZŠ Mutěnická (7. ročník)
  2. místo: ZŠ Čejkovická (7. ročník)
  3. místo: ZŠ Čejkovická (6. ročník)
  4. místo: ZŠ Mutěnická (6. ročník)

8. a 9. ročníky

  1. místo: ZŠ Mutěnická (9. ročník)
  2. místo: ZŠ Čejkovická (9. ročník)
  3. místo: ZŠ Mutěnická (8. ročník)
  4. místo: ZŠ Čejkovická (8. ročník)

Všem účastníkům patří pochvala za dobrou reprezentaci školy, žákům 9. ročníku poděkování za přípravu hřišť a Jakubu Veleckému, žákovi IX. A za hudební doprovod akce.

Mgr. Lukáš Musil