Žáci 4. A zažili netradiční výuku v hodině vlastivědy. K seznámení se životem ve středověku jsem si přizvala svého kolegu pana učitele Daňhela, který se ve volném čase věnuje historickému šermu a díky tomu toho ví o životě ve středověku opravdu hodně. Tandemová výuka tedy mohla začít.

Hodinu jsme zahájili kvízem na interaktivní tabuli, testíkem a manipulativní aktivitou s kartami historických osobností. Potom si děti zavřely oči a představily si, že jsou na nějakém středověkém hradě, a když oči otevřely, stál před nimi pan učitel Daňhel ve svém vlastnoručně vyrobeném středověkém kostýmu s řadou dobových doplňků, jako je opasek, spona na plášť, kožená láhev na vodu, mošna apod. Žáky však na první pohled nejvíce zaujaly dva meče, které si pan učitel přinesl. Všichni měli možnost prohlédnout si část rukávu z kroužkové zbroje, potěžkat si meč, ale hlavně mohli položit zvídavé dotazy ohledně života ve středověku. Pan učitel na všechny dotazy trpělivě odpovídal a jako bonus ukázal základní techniky práce s mečem a způsob používání středověkého vrhacího praku.

Děti byly touto netradiční hodinou velmi nadšené, věříme, že i díky ní jsme v nich probudili zájem o poznávání minulosti. A už nyní se mohou těšit na další zajímavý výlet do středověku, až na konci školního roku navštíví hrad Pernštejn.

Mgr. Tereza Kučerová

IMG_3496 IMG_3498