V rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti navštívili žáci 3.C již podruhé v tomto školním roce knihovnu Jiřího Mahena na Vinohradech. Paní knihovnice nás přivítala a usadila nás v prostorách útulné knihovny. Poté jsme se již mohli pustit do připraveného programu „Dětská etiketa vesele i hravě“.

Děti si zopakovaly a prohloubily svoje znalosti o slušném chování. Mohly se aktivně podílet na vyprávění a odpovídaly na různé dotazy. Zaznělo i několik ukázek správného chování z dětských knih.

Na závěr programu paní knihovnice přichystala dětem aktivitu. Děti rozdělila do čtyř skupin. Každá skupina dostala papírek, na němž byla popsána nějaká situace. Děti měly za úkol vymyslet a sehrát scénku s příklady slušného a s příklady neslušného chování. Všichni jsme se u této aktivity velmi nasmáli.

Po besedě si děti prohlížely knihy v dětské sekci a některé si je půjčily a následně odnesly domů. Program se všem velmi líbil a těšíme se na další návštěvu knihovny.

Mgr. Jana Řiháková