Před jarními prázdninami žáci 2.C navštívili Knihovnu Jiřího Mahena v Brně – Vinohrady. V knihovně se účastnili vzdělávacího programu Dětská etiketa vesele i hravě. V rámci tohoto programu si žáci povídali o pravidlech slušného chování v různých situacích a vyzkoušeli si pravidla aplikovat v krátkých hraných scénkách. Na závěr si mohli v knihovně prohlédnout knížky a půjčit si je domů.

Zdeňka Josková