Rozhodli jsme se využít nabídku místostarosty Městské části Vinohrady pana Mgr. Karáska  a navštívili kamerový systém Městské policie.  Žáci  9. tříd  měli možnost si prohlédnout pracoviště, kde se kamerový systém nachází.

V první fázi jsme se dověděli, jaké jsou úkoly Městské policie – ochrana a bezpečnost osob a majetku, dodržování pravidel občanského soužití, plynulost provozu, odhalování přestupků a jiných deliktů.

Moderní kamerový systém má velkou rozlišovací schopnost, a to ve dne i v noci, může tak včas přispět k odhalení trestných činů na území Vinohrad. Prohlídka byla poučná.

PaedDr. Jiří Boudný