Žáci 5.B v hodinách vlastivědy několik měsíců důkladně prozkoumávali Českou republiku. Učili se o jednotlivých krajích, poznávali pohoří, řeky, města, hrady, zámky i další zajímavosti. Vše, o čem si povídali, hledali i v mapách v lavici či na tabuli. Českou republiku tak „prstem po mapě“ procestovali celou.

Na závěr tohoto tématu se vydali na výlet po škole, až došli v sekci před třídami 2. stupně ke stěně s obrovskou mapou České republiky. Nebyla to však obyčejná mapa, byla to mapa magnetická. Každý žák tedy dostal několik magnetických proužků s názvy měst, pohoří, nížin i řek a snažil se je správně do mapy umístit. Po této aktivitě nebyl pro většinu žáků žádný problém popsat česká pohoří, nížiny a řeky do své slepé mapy. Zvlášť, když při vyplňování nemuseli sedět v lavicích.

Celá vyučovací hodina proběhla na chodbě a žáci byli novou aktivitou i nezvyklým prostředím natolik zaskočeni, že úplně zapomněli zlobit :-).

Mgr. Tereza Kučerová