V úterý 7. 1. 2020 se naší žáci 7. – 9. tříd zúčastnili pod záštitou spolku Presafe a ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR projektu s názvem Obrana se týká všech.

Smyslem bulo seznámit žáky se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti, poukázat na možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice a jak se zachovat při vzniku mimořádné události. Zároveň tímto zvýšit informovanost žáků o aktivitách armády ČR a povinnostech občana při obraně státu.

Žáci si prošli předem nachystaná stanoviště s tématy evakuace, zdravověda, sebeobrana, překážková dráha a v multimediální učebně shlédli ukázkové video – Utíkej, schovej se, bojuj!, ve kterém útočníci napadli úřad.

Zvláštní poděkování patří Kláře Vlčkové ze třídy 8.A, která si připravila prezentaci a referát na téma Můj hrdina. V něm poutavým způsobem seznámila své spolužáky s osudem svého prapradědečka, který bojoval během 1. světové války na dnes lehce pozapomenuté, ale o to krutější Italské frontě.

Dle reakcí žáků byla akce přínosná a poučná.

Mgr. Josef Strouhal