Žáky třetích, čtvrtých a pátých ročníků čekal projektový den ke Dni Země. Projektový den proběhl ve dvou dnech. Pro některé žáky byl program připraven 22. dubna, jiné třídy se na něj mohly těšit delší dobu a pracovat se dřevem si zkusily až 29. dubna. Žáci si upevnili vědomosti týkající se lesního hospodářství a řemesel navazujících na zpracování dřeva. Pracovali s reálným nářadím a vyrobili si stojánek na telefon ze dřeva. Všechny děti si práci narámně užily, a jako bonus si odnesly i suvenýr, který si dle vlastního vkusu mohly dotvořit pomocí fix na dřevo.

Projektový den pokračoval i po skončení programu, který si pro žáky připravil tým externistů ze Střediska volného času z Lužánek. Pro žáky byl připraven zábavný program v podobě stezky, únikové hry a pracovních listů, kde si mohli připomenout zodpovědné chování k planetě Zemi, třídění a recyklování odpadu.

 

Autor: Mgr. Nikola Bracková