Vybraní žáci prvních a druhých tříd se ve středu 29. 5. 2019 zúčastnili atletické olympiády na hřišti ZŠ Svážná. Do závodů se přihlásila družstva z 18 brněnských škol. Každé družstvo tvořili vždy dvě dívky a dva chlapci ze stejného ročníku. Jednalo se o atletický trojboj: běh na 50 m, skok daleký s rozběhem a hod míčkem. Dětem se, i přes ne moc příznivé počasí, dařilo velmi dobře a prvňákům jen o kousek uniklo třetí místo. Družstvo prvních tříd se umístilo na krásném čtvrtém místě. Družstvo druhých tříd skončilo na místě sedmém. Výkony dětí byly velmi hezké – Matyáš Moc z I. B se v pořadí jednotlivců umístil na hezkém 4. místě a Karolína Králíková z I. B na 5. místě. Výsledky najdete na: www.zssvazna.cz.

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

 

                                                                                                            Mgr. Magda Střelská