Ve školním roce 2023/24 ZŠ Mutěnická navázala spolupráci se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová. Od podzimu do jara postupně všechny deváté a osmé třídy navštívily dílny na detašovaném pracovišti Jahodová v Brněnských Ivanovicích.

Pro naše žáky bylo přichystáno několik stanovišť, kde si mohli vyzkoušet různé odborné činnosti, a to pod dozorem zkušených učitelů odborného výcviku. Mezi tyto činnosti patřilo základní zpracování sádrokartonářských profilů, jejich montáž a následné zaklopení sádrokartonem. Kreativní činnosti si žáci vyzkoušeli u oboru „Malíř a lakýrník“, kde obsadili s barvami téměř celou dílnu, a zejména dívkám se velmi dařilo v převádění svých dovedností a nápadů na stěnách ve výukových boxech. Při prohlídce truhlářských dílen žáci poznali kouzlo a vůni zpracovávaného dřeva či veliký rozsah pracovních strojů a úkonů, kterými musí každý zpracovávaný materiál projít. U oboru „Podlahář“ si již žáci mohli některé stroje pod dozorem učitelů vyzkoušet, což jim žáci opláceli nadšením a zájmem, kupodivu hlavně opět děvčata. Mezi další aktivity patřila výroba dřevěných hracích kostek. Stavbou zděné klenby žáci pochopili princip této nádherné konstrukce a rovnou si připomněli z fyziky princip rozložení sil. Pevnost a nosnost této klenby testovali někteří vlastními těly. Na závěr byl představen dílenský maskot – had jménem Tuček. Je to dva a půl metru dlouhý hroznýš královský, který se moc rád mazlí 😊

Žáci si z této návštěvy odnesli spoustu zážitků, vlastnoručně vyrobenou hrací kostku a někteří i společné fotografie s „Tučkem“. Děkujeme Střední škole polytechnické Brno, Jílová, že nám umožňuje tyto exkurze, a již se těšíme na další spolupráci v příštím školním roce.

Ing. J. Blahová