V úterý 4.6. se v naší škole opět konala pěvecká soutěž. Letos se jí zúčastnilo třicet žákyň a žáků prvního (3. – 5. tříd) a druhého stupně. Děti zpívaly samy nebo ve skupinkách, zpívaly písně lidové i umělé, české i cizojazyčné. Nejvíce jich přišlo ze třetích a čtvrtých tříd.

Z prvního stupně se na prvním místě umístila Eliška Hubinková ze 3. B, na druhém Jakub Petr ze 3. B a na třetím Ella Tlamková ze 4. C. Dále porota ocenila čtyři pěvecké dvojice a jednu trojici ze 3. B a všech čtvrtých tříd. Z druhého stupně byla oceněna Milana Radumilo z 8. B a skupina čtyř zpěvaček ze 7. A.

Všechny děti si zasloužily velkou pochvalu a dostaly alespoň malou sladkou odměnu.

 

Mgr. Zuzana Poláková

Pěvecká soutěž