V úterý 23. května se v naší škole konala pěvecká soutěž.

Po společném rozezpívání jsme si mohli vyslechnout písně lidové i umělé v podání 33 žáků prvního (3. – 5. tříd) a druhého stupně.

Děti zpívaly samy nebo ve dvojicích a všechny si zaslouží pochvalu nejen za pěvecké výkony, ale i za snahu a ochotu poprat se s trémou a vystoupit před publikem, přestože jsou v něm zatím jen spolužáci a paní učitelky.

Z prvního stupně obsadily 3. místo žákyně 3.A Sofie Medková, Adelina Kahach a z 5.C Asiya Syed, 2. místo Terezie Matuchová ze 4.A a Nicol Putnová z 5.C a 1. místo Ella Tlamková ze 3.C. Z žáků druhého stupně se umístili ze 6.B Adéla Škrdlová na 3. místě a Matěj Mlýnek na 2. místě. První místo patří Markétě Brožové z 8.A. Čestné uznání poroty získala Rawan Theeb ze 6.B. Všem oceněným gratulujeme!

S radostí také můžeme pozorovat, že zájem dětí o zpěv po covidových letech opět vzrůstá, a proto jsme se rozhodli na naší škole od příštího školního roku nabídnout žákům možnost společně si zazpívat ve školním sboru. Na všechny zájemce se už teď těšíme!

Mgr. Zuzana Poláková