Dne 20. 10. 2021 jsme ve školní družině oslavili Den stromů a to přírodovědnou soutěžní hrou na školním hřišti.

Všechny úkoly se samozřejmě týkaly stromů, byly lehké i složitější a určitě poučné.

Vítězné skupiny si odnesly drobné ceny.

Vychovatelky ŠD