V týdnu od 7. do 11. října proběhla ve školní družině akce s názvem „Podzimní vyrábění z přírodnin“. Děti se vyrábění zhostily velmi dobře, někteří přírodniny vlastnoručně nasbíraly a vznikla velice zdařilá díla. V pátek proběhlo vyhodnocení a všechny děti, které se tvoření zúčastnily, byly sladce odměněny.

Mgr. Michaela Matějková

 

Podzimní vyrábění z přírodnin v ŠD

Podzimní vyrábění z přírodnin v ŠD

Podzimní vyrábění z přírodnin v ŠD