Dne 6. 5. 2019 se naše škola, i přes den ředitelského volna, účastnila obvodního kola atletického závodu POHÁR ROZHLASU S ČESKOU SPOŘITELNOU, který se konal na hřišti ZŠ Jihomoravské náměstí. Soutěžilo se v těchto disciplínách: sprint na 60 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký, skok vysoký, běh na 600 m (děvčata, běh na 1 000 m (chlapci) a štafeta na 4×60 m. Přes to, že jsme se neúčastnili soutěže družstev, naši žáci získali velmi pěkné individuální a jeden týmový úspěch – vítězství ve štafetě na 4×60 m ve složení Šmétka, Tesař, Fořt a Křivan. Všem účastníkům patří poděkování za reprezentaci školy a obdiv za účastnění se závodu za nepříznivého počasí navíc ve dni řed. volna. Jmenovitě jsou to: Viktorie Švarcová (600 m – 5. místo), Sabina Sedláková, Chiara Guerra, Klára Zikmundová, Ondřej Křivan (3. místo 60 m, 1. místo skok daleký), Adam Fořt, Nikolas Šmétka, Mário Jochman a Nikolas Tesař (3. místo hod kriketovým míčkem, 3. místo běh na 1 000 m). Poděkování patří také Jolaně Čaníkové za morální podporu závodníků, pořízení fotodokumentace a článku.

Jolana Čaníková, 6. B a Mgr. Lukáš Musil