Ve středu 21. 6. 2023 proběhl na naší škole cvičný požární poplach. Evakuace žáků a zaměstnanců školy byla velmi disciplinovaná, o čemž svědčí čas, kdy na shromaždiště dorazila poslední třída – 3 minuty a 56 vteřin.

Okamžitě po nástupu žáků i ostatních zaměstnanců školy najela před školní hřiště hasičská auta, což velkou většinu přítomných překvapilo. Téměř nikdo totiž netušil, že k poplachu dojde. Situaci navíc zdramatizovalo vynesení „přidušené“ paní kuchařky z budovy.

V další části představili členové hasičské jednotky z Líšně ukázky hašení, plácání lopatou a tlumnicí a také hašení vodou, vodním, sněhovým a práškovým hasicím přístrojem.

Závěrečná ukázka byla velmi akční. Při ní bylo názorně ukázáno nesprávné uhašení hořícího gastro oleje. Velké nebezpečí hrozí, pokud nalijeme do hořícího oleje vodu. Olej se velmi intenzivně vznítí a může hrozit nebezpečné popálení i požár domácnosti. O síle tohoto plamene se mohly přesvědčit i přihlížející žáci a snad díky této ukázce se této základní chyby nikdy nedopustí.

Celá akce byla velmi zdařilá a poučná. Děkujeme všem složkám integrovaného systému, kteří se na ní podílely.

PaedDr. Jiří Boudný