V měsíci listopadu se navzdory uzavření škol uskutečnily hned dvě celorepublikové předmětové soutěže Bobřík informatiky a Matematický klokan. Obě soutěže samozřejmě probíhaly na dálku.

Předmětové soutěže online – 1. stupeň

 

 

 

BOBŘÍK INFORMATIKY

V informatické soutěži Bobřík informatiky soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Letos poprvé si soutěž v kategorii MINI vyzkoušeli i čtvrťáci. Ze šestnácti zapojených byla celá polovina úspěšnými řešiteli. Nejlepší z nich byl Karel Šnajder se ziskem 176 bodů ze 192 možných, následován Kristýnou Vrbovou se 172 body. O třetí místo se se ziskem 156 bodů dělil Mikhail Fasakhov s Patrikem Ledinou.

Z devatenácti zapojených páťáků se stalo úspěšnými řešiteli 12 žáků. Dva z nich, Stela Bičová a Jiří Sovadina, dokonce získali plný počet bodů. Na druhém místě se umístil František Martének se 176 body a třetí místo se ziskem 161 bodů obsadila Ester Soldánová.

Předmětové soutěže online – 1. stupeň

MATEMATICKÝ KLOKAN

Tato soutěž se měla konat již v březnu, organizátoři ji však museli kvůli uzavření škol odložit, nakonec musel náhradní podzimní termín stejně proběhnout na dálku. Ale je dobře, že se mohli matematičtí nadšenci popasovat s 24 složitými úlohami.

Nejlépe si s nimi poradila Kristýna Vrbová, která získala plný počet 90 bodů. Jediná chyba odsunula Olafa Plíška s 86 body na druhé místo. Trojici nejúspěšnějších doplňuje Patrik Ledina, který dosáhl na 74 bodů.

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za jejich zapojení do těchto dobrovolných aktivit.

 

Mgr. Tereza Kučerová