Ve čtvrtek 17. září proběhla poslední část preventivního programu s třídou VII. A. Celý program se týkal problematiky prevence rizikového chování v kolektivu a byl rovněž orientován na chování v krizových či jinak vypjatých situacích.

Žáků se ujaly dvě slečny z „Podaných rukou“ a v první hodině s nimi diskutovaly ve třídě o tom, co se od posledního setkání v jejich třídním kolektivu zlepšilo, či zhoršilo. Další část programu pokračovala venku. Zde je čekalo několik úkolů, zaměřených hlavně na spolupráci v kolektivu, což v některých případech dělalo velké problémy. Nedokázali se ze začátku domluvit, pracovali jen někteří. Nakonec se spolupráce podařila a vše zvládli jako skupina. Pomáhali si, důvěřovali si, někteří hráli roli vedoucího, který vše organizoval. Seberealizovali se a nakonec se dokázali i ohodnotit a pochválit.

Podle kladných ohlasů jsem přesvědčena, že celá akce měla smysl a naplnila svůj záměr. I když žáci na konci dne byli už všichni velmi unavení a vyčerpaní, byli nabiti, doufám, že užitečnými informacemi.

Mgr. Helena Bartoňková