Dva měsíce krásných prosluněných prázdnin se spoustou zážitků a zábavy utekly jako voda a nastal čas návratu žáků do školních lavic a za svými školními kamarády. Někteří se těšili více, někteří méně, ale nejvíce zvědaví byli určitě naši prvňáčci. Třetího září s úsměvem na tváři a v plné parádě netrpělivě čekali před školou v doprovodu svých rodičů i prarodičů a očekávali příchod paní učitelek, které si je rozřadily do jednotlivých tříd. Odtud vedla jejich cesta do krásně vyzdobených tříd. Zde se usadili do lavic, na kterých našli spoustu školních potřeb, pracovní sešity a dárky od sponzorů. V tomto školním roce jsme na naší škole otevřeli tři první třídy. Naše prvňáčky přišla přivítat a povzbudit i paní ředitelka s paní zástupkyní a panem zástupcem v doprovodu pana starosty a místostarosty MČ Vinohrady.  I když nám počasí moc nepřálo, žáci prvních tříd odcházeli za školy spokojeni se spoustou zážitků a dojmů.

Našim prvňáčkům i ostatním žákům přejeme, aby se jim ve škole všechno dařilo a celý školní rok byl pro ně úspěšný a přínosný.

                                                                                                                                                 Mgr. Magda Střelská