I na distanční výuce v hodinách anglického jazyka se v rámci jednotlivých lekcí věnujeme tematicky zaměřeným projektům.

Několik hodin jsme poznávali vzdělávací systém v anglicky mluvících zemích, srovnávali jsme ho s naší zemí. Učili jsme se názvy jednotlivých předmětů i další slovní zásobu související s tímto tématem.

Do písemné verze projektu jsme umístili náš rozvrh hodin. Nechyběly v něm odpovědi na základní otázky o našem vztahu ke škole: Které předměty máme v oblibě? Jaké dny jsou pro nás ve škole oblíbené? Kolik dětí je v našich třídách? I na zodpovězení těchto otázek byl v projektu MY SCHOOL dostatek prostoru.

V rámci výsledné práce bylo důležité i výtvarné zpracování projektu. Paleta nápadů u některých dětí byla pestrá. I když nyní na distanční výuce netrávíme čas ve škole, ale doma za svými počítači či mobilními telefony, je pro nás škola nedílnou součástí života.

Na škodu nebyly ani drobné chybičky v gramatice, i chybami se učíme.

Mgr. Helena Bartoňková