V měsíci listopadu jsme si připomněli 30. výročí Sametové revoluce. Žáci 2. stupně byli v průběhu celého týdne v jednotlivých předmětech seznamováni s reáliemi této pro ně již vzdálené doby. V pátek 15. listopadu pak zpracovávali lapbooky. Na jejich zpracování si jednotlivé poznatky ucelili a zpracovali je do zajímavé grafické formy.

Školní parlament pak jednotlivé lapbooky zhodnotil a vyhodnotil tři nejlepší. Na 1. místě se zúčastnil kolektiv 9. A, na místě druhém pak třída 8. A, na 3. místě pak tým vedený Annou Březinovou ze 7. A. Lapbooky jsou ke zhlédnutí na malé výstavě k sametové revoluci umístěné v relaxačním koutku. Zde si můžete přečíst i jiné práce žáků věnované tomuto tématu.

PhDr. Marcela Kuchyňková