V rámci zvyšování bezpečnosti na silnicích a podpory výuky dopravní výchovy se žáci naší školy zúčastnili soutěže Bezpečné Vánoce. Tento projekt je každoročně pořádán Odborem dopravy Magistrátu města Brna pro všechny brněnské základní školy.

Soutěž proběhla formou papírového testu, kde děti vybíraly z několika možných odpovědí. V lednu po návratu do školy odevzdalo vyplněný test celkem 27 žáků ze čtvrtého a pátého ročníku. Naši žáci byli velmi úspěšní a dosáhli průměrně 18 bodů. Dostali se tak mezi trojici nejlepších  brněnských základních škol, což si zasloužilo odměnu.

Jana Řiháková

Projekt Bezpečné Vánoce