Také my čtvrťáci jsme si vyzkoušeli práci na projektu v rámci hodin Aj. Když jsme si četli o volně žijících zvířatech ve Velké Británii, inspirovalo nás to k vytvoření vlastní knihy o volně žijících zvířatech v ČR.

Po vylosování konkrétního zvířete z řad obratlovců jsme využili znalostí z přírodovědy nebo pátrali v encyklopediích či na internetu, abychom zjistili, kde zvířata žijí, čím se živí a co umí. Dále jsme si procvičili práci se slovníky, když jsme museli zjištěné informace přeložit do angličtiny.

Jakmile nám paní učitelky zkontrolovali náš koncept, mohli jsme přistoupit k další fázi projektu. Každý z nás vytvořil jeden list knihy o svém vylosovaném zvířeti a text doprovodil i ilustrací. Spolužáci, kteří rádi malují, přidali titulní stránku knihy i jednotlivých kapitol. Paní učitelka knihu zkompletovala a přenesla do elektronické podoby, abychom se na náš výsledek mohli podívat už nyní, když jsme doma. Ale už se těšíme do školy na naši svázanou knihu.

Máte-li zájem, můžete si naše knihy stáhnout a přečíst zde:

Wild_Animals_4.A

Wild_Animals_4.B

Přejeme pěkné počtení.

žáci 4. A a 4. B