V rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti navštívili žáci 4. C v tomto školním roce  knihovnu Jiřího Mahena na Vinohradech již celkem třikrát. Poprvé se naše třída vydala do knihovny 14. 10. , poté 25. 11. a naposledy 9. 12. Paní knihovnice Miklová nás po každé přivítala s úsměvem na tváři. Usadila nás v prostorách útulné knihovny a my jsme se mohli naplno věnovat programu, který si pro nás připravila.

V říjnu jsme se zúčastnili programu Brno není jenom kolo a drak!, při kterém si děti zopakovaly a prohloubily vlastivědné znalosti o městě Brně. Zazněly známé i méně známé pověsti spjaté s naším městem. Na závěr dětem paní knihovnice přichystala aktivitu. Děti se rozdělily do skupin. Každá skupina hledala rozstříhanou pověst, kterou měly chronologicky poskládat.

V listopadu nás čekala program Škola čar a kouzel. Děti se seznámily s autorkou J. K. Rowling a s její nejznámější knižní postavou Harry Potterem. Přestože už většina dětí o Harrym Potterovi slyšela, byly zcela pohlcení vyprávěním paní knihovnice. Děti se mohly aktivně podílet na vyprávění a odpovídaly na různé otázky.

V prosinci nám v knihovně připravili program Vánoční bestiář aneb strašidelná zimní zjevení. Nejprve jsme si povídali o všem, co známe o vánočních tradicích. Poté paní knihovnice navázala na knihu Vánoční bestiář, která obsahuje rozsáhlý výčet zimních strašidel. Prapodivná stvoření z celé Evropy děti velmi zaujala. Každý si zvolil tu svoji nejstrašidelnější.

Na závěr každého programu si mohly děti prohlédnou jakoukoliv knihu v dětské sekci a popřípadě si ji půjčit domů.

Všechny programy se nám velmi líbily a těšíme se na další návštěvu knihovny v novém kalendářním roce.

Mgr. Jana Řiháková