Dobré zrakové vnímání je jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšnosti žáků ve škole. Pokud nejsou včas odhaleny a správně korigovány zrakové vady u dětí, mohou negativně ovlivnit jejich školní práci. Aby se tomu tak nestalo, navštívila v listopadu naši školu ortoptistka a optometristka Mgr. Andrea Jeřábková, která provedla žákům 2. a 3. tříd preventivní screeningové vyšetření zraku. Jednalo se o bezkontaktní, rychlé, nenáročné a šetrné vyšetření obou očí přístrojem PLUSOPTIX  AO9,  které umožňuje během chvilky odhalit řadu očních vad (tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus). Toto vyšetření bylo doplněno ještě zakrývací zkouškou, která byla zaměřena na šilhání a mobilitu očí. Po vyšetření obdržel každý žák odbornou zprávu pro rodiče, případně pro očního lékaře.

Financování tohoto preventivního programu zajistila MČ Brno – Vinohrady a za to jim moc děkujeme.

 

                                                                                                                                              Mgr. Magda Střelská