Žáci 2. tříd se zúčastnili školního výletu do výrobny ručního papíru Stará škola v Želeticích. V papírně děti vyslechly přednášku o vzniku a výrobě papíru. Seznámily se s ruční výrobou, která v současné době stála funguje. Dále si každé dítě připravilo svůj list papíru a po vysušení nám je odeslaly do školy.

Na závěr si děti nakoupily drobné předměty vyrobené v této papírně. Celá akce se konala pod pergolou v zahradě. Bylo tam tedy velmi příjemné prostředí, kde se děti mohly nasvačit a využít toalety. Výlet velice vydařil.

Text: Drahomíra Burýšková

Foto: Zdeňka Josková