„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.

PROSÍME ŽÁKY, ABY SE SPOLU S RODIČI ZAPOJILI DO SOUTĚŽE ŠKOL VE SBĚRU PAPÍRU. ODEVZDÁVEJTE PAPÍR V PROSTORÁCH VSTUPNÍHO VESTIBULU A ŠATEN RÁNO OD 7.00 – 9.00 HOD. PŘI ODEVZDÁNÍ NAHLASTE JMÉNO ŽÁKA, TŘÍDU A HMOTNOST PAPÍRU.

TERMÍNY PRO VÝBĚR PAPÍRU: od středy 6. 11. 2019 do čtvrtka 14. 11. 2019.

Pomozte nám se důstojně zúčastnit. Děkuje ŽP.

Soutěž s panem Popelou – Sběr papíru