10. dubna 2018 se šest žáků druhého stupně zúčastnilo anglické soutěže, pořádané brněnskou zoologickou zahradou. Jmenovitě to byli tito žáci: Tomáš Ježek, Bálint Michalkó, Tereza Slaninová, Klára Růžičková. Magdalena Pípová a Eliška Saláková.

Soutěžilo celkem 50 tříčlenných družstvech z 25 škol. Žáci plnili jednotlivé úkoly na 12 stanovištích po stezce ZOO. Otázky byly v anglickém jazyce, ale znalosti se týkaly zoologie.
Družstvo osmaček se umístilo na 15. místě a sedmáci získali 34. místo.
Blahopřeji soutěžícím a těším se, že v příštím roce se zúčastníme znovu a třeba i lépe!

PhDr. Iva Bielíková