Ve středu 27. března se osmáci vydali na výstavu Titanic. Na počátku všichni dostali palubní lístek a mohli se vydat na plavbu touto světoznámou lodí, jejíž osud nepřestává dodnes vzrušovat. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací nejen o stavbě lodi, ale i o historii cestujících. Prohlédli si originály i repliky věcí přímo z tohoto parníku. Mohli konfrontovat prostory i exponáty výstavy se známým Cameronovým filmem. Pro dívky bylo velmi emotivní postavit se pomyslně na příď stejně jako Rose ve jmenovaném filmu. Pro všechny pak i hledání jména uvedeného na své palubní vstupence mezi přeživšími, či ztracenými.

Poznatky získané vlastním prožitkem pak jistě zúročí i při výuce dějin počátku 20. století.

PhDr. Marcela Kuchyňková