V tomto školním roce 2023/2024 se každou středu konal kroužek Flétnička. Ve Flétničce se děti učily nejenom hře na zobcovou flétnu, ale i správnému dýchání a základům hudební nauky. Kromě podpory hudebního cítění kroužek u dětí rozvíjel i správnou práci s dechem, která hraje důležitou roli i v logopedické prevenci. Na závěr školního roku děti připravily vystoupení pro rodiče a pochlubily se, co se za celý rok naučily.

Mgr. Zdeňka Josková

Vystoupení kroužku Flétnička Vystoupení kroužku Flétnička Vystoupení kroužku Flétnička