Výuka informatiky na základní škole využívající digitální pomůcky
Za posledních pár let se technologie rychle rozvíjí a otevírají se tak nové možnosti ve vzdělávání. Jednou z oblastí, která je v současnosti velmi populární, je výuka informatiky pomocí technologií jako jsou například headsety pro virtuální realitu, programovatelné drony, výukové roboty a nahrávací studia.
Virtuální realita (VR) je revoluční technologie, která umožňuje studentům interaktivní a zábavný způsob učení. Při výuce informatiky mohou žáci pomocí VR zažít virtuální svět, a tak se všeobecně hodí i pro výuku dalších předmětů na základní škole. Mezi tyto předměty jednoznačně patří zeměpis, kde je možné headsety použít pro virtuální cestování, ale také chemie s virtuální laboratoří, nebo výtvarná výchova s aplikacemi pro 3D design. V rámci výuky informatiky, je možné headsety využívat coby nástroj k výuce o virtuální realitě samotné, dále však například k výuce programování.
Výuka informatiky na základní škole využívající digitální pomůcky
Výukoví roboti jsou nástrojem, který přináší do výuky informatiky zpětnou vazbu pro žákovské výkony v reálném světě. Tito roboti umožňují studentům experimentovat s programováním. Žáci mohou vytvářet a programovat roboty, které následně provádí různé úkony, jako je sledování čáry, vyhýbání se překážkám nebo dokonce komunikace s ostatními roboty. Tímto způsobem se učí základy programování a komunikace mezi stroji.
Výuka informatiky na základní škole využívající digitální pomůcky
Výuka informatiky na základní škole využívající digitální pomůcky
Programovatelné drony jsou dalším nástrojem, který může obohatit výuku informatiky na základní škole. Tyto drony umožňují studentům seznámit se s principy programování a logiky. Programování těchto dronů je identické programování ostatních výukových robotů, přidaná hodnota je v zahrnutí výškového pohybu. Tímto způsobem se učí vytvářet algoritmy a řešit problémy pomocí kreativity a logického myšlení.
Výuka informatiky na základní škole využívající digitální pomůcky
3D tiskárny poskytují žákům možnost fyzicky se dotknout výsledků své práce v 3D modelovacím softwaru. Práce v 3D modelovacím softwaru a následný výtisk rozvíjí kreativitu žáků a umožňuje pedagogům přístup k pomůckám pro využití v téměř všech předmětech, vyučovaných na základní škole.
Výuka informatiky na základní škole využívající digitální pomůcky
Nahrávací studio umožňuje studentům vytvářet vlastní obsah jako jsou videa, podcasty nebo prezentace. Žáci se tak učí nejen technickým dovednostem, ale také komunikaci a prezentaci svých nápadů. Nahrávací studio je výborný prostředek pro rozvoj kreativity a sebevyjádření.
Výuka informatiky na základní škole využívající digitální pomůcky
Výuka informatiky na základní škole s využitím virtuální reality, programovatelných dronů, výukových robotů a nahrávacího studia přináší nejen zábavu, ale také velkou hodnotu pro žáky.
Mgr. Martin Daňhel, DiS.