Dne 21. února žáci 4. B navštívili Pavilon Athropos. Ve stálé expozici je čekala komentovaná prohlídka o nejstarších dějinách osídlení Moravy.

Na vlastní oči viděli pozůstatky z doby kamenné, o kterých se učili v hodinách vlastivědy, ale dozvěděli se i spoustu nových informací. Zjistili například, jak se vyvíjel člověk. Zaujalo je, že mamut nikdy nemohl být loven do vykopaných jam, protože v době ledové by tak velkou jámu kvůli zmrzlé půdě nikdo vyhloubit nedokázal.

Překvapivá informace pro všechny byla ta, že v pavilonu Anthropos je do konce dubna vystaven originál Věstonické Venuše jako součást výstavy Nejstarší šperky a ozdoby těla. Největší úspěch měl ovšem mamut, který stál uprostřed celé expozice.

Návštěva se všem líbila a doufáme, že získané vědomosti uplatníme v dalších hodinách vlastivědy.

Lucie Eliášová