V pátek 22. listopadu měli žáci šestých tříd příležitost si vyzkoušet svoji angličtinu v praxi. Ve škole je navštívil Eslam z Egypta, s kterým celou hodinu komunikovali v angličtině. Každý žák se musel představit a prozradit, co má rád. Další komunikace byla čistě na každém, žáci dostali příležitost klást všelijaké otázky. Kromě toho jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o Egyptě a jeho kultuře. Nechyběl ani poslech hymny či výklad barev egyptské vlajky. V neposlední řadě si žáci vyzkoušeli hru na bubny a egyptské národní tance.

Mgr. Iveta Smejkalová

 

Zahraniční návštěva v 6. třídách