Že je i na naší škole dobrým zvykem vydat se ze školních lavic za pobytem do přírody, poznali žáci druhých a třetích ročníků, kteří vyjeli se svými učiteli v půli března do hotelu Kras v Jedovnicích na školu v přírodě s intenzivní výukou plavání. Kromě výborných ubytovacích a stravovacích podmínek nabídl tento hotel a jeho okolí žákům i učitelům perfektní zázemí jak pro výuku a plavecký výcvik, tak pro hru. Žáky zde během pěti dní čekalo dopolední a odpolední plavání, během kterého si osvojili plavecký styl znak a prsa. Výuka plavání byla doplněna různými plaveckými soutěžemi, potápěním, plaváním na rychlost i vodním pólem, které u dětí sklidilo nebývalý úspěch. Za své snažení a plavecké výkony byly děti odměněny „mokrým“ vysvědčením a diplomy.

Aby ale ani výuka některých školních předmětů nepřišla zkrátka, věnovali se jí žáci hravou formou, a to vyplňováním pracovních listů, opakováním v podobě zábavných her a různých luštěnek v pěkné prostorné učebně.

A jelikož je škola v přírodě jistou formou stmelovacího pobytu, nemohly chybět ani různé týmové aktivity, úniková a detektivní hra, soutěž v piškvorkách, výlet do centra Jedovnic s nákupem drobných suvenýrů a nechyběl ani filmový večer s popcornem.

Všichni se do jednoho shodli, že takto strávený týden byl skvělý a již teď se těší na příští rok.

 

Mgr. Ludmila Dofková a Bc. Sabina Holcmanová