Aby se nám dobře četlo

Opět po roce navštívila ZŠ Mutěnickou paní doktorka, aby zjistila, jak jsou na tom žáci 2. a 3. ročníků se zrakovým vnímáním. Dobré zrakové vnímání je jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšnosti žáků ve škole. Pokud nejsou včas odhaleny a správně korigovány zrakové vady u dětí, mohou negativně ovlivnit jejich školní práci. Aby se tomu tak nestalo, 1. října provedla ortoptistka a optometristka Mgr. Andrea Košťálová (Jeřábková) u žáků 2. a 3. tříd preventivní screeningové vyšetření zraku. Jednalo se o bezkontaktní, rychlé, nenáročné a šetrné vyšetření obou očí přístrojem PLUSOPTIX AO9, které umožňuje během chvilky odhalit řadu očních vad (tupozrakost, krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus). Toto vyšetření bylo doplněno ještě zakrývací zkouškou, která byla zaměřena na šilhání a mobilitu očí. Po vyšetření obdržel každý žák odbornou zprávu pro rodiče, případně pro očního lékaře.

Financování tohoto preventivního programu zajistila MČ Brno – Vinohrady a za to jim moc děkujeme.

Mgr. Magda Střelská