Speciální olympiáda

V pátek 10. května se čtyřčlenný tým vybraných žáků ze 4. tříd zúčastnil Speciální olympiády na ZŠ Bosonožská. Děti soutěžily nejen ve čtení a dalších školních dovednostech, ale procvičily i paměť, logické myšlení a schopnost spolupráce. Během celé akce panovala v...

Pohár českého rozhlasu

Na začátku května se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili atletické soutěže –  Pohár českého rozhlasu.  Soutěž se konala na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem, kde se mimo jiné připravují i čeští reprezentanti v atletice a konají se zde světové soutěže....
Školní bowlingová liga

Školní bowlingová liga

V letošním školním roce se vybraní žáci 5. tříd a žáci z druhého stupně opět účastnili „Školní bowlingové ligy“, která se konala v prostorách areálu Bowling Brno. Soutěž se skládala ze čtyř kol, ve kterých se mezi sebou vždy utkali žáci mnoha škol. Na konci dubna se...

Den Země na ZŠ Mutěnická

dubna je den, kdy oslavujeme naši planetu Zemi. Do oslav se zapojily i všechny ročníky naší školy. Pro nultý až druhý ročník byl nachystán projektový den. V budově školy bylo připraveno celkem pět stanovišť, na kterých se třídy dle harmonogramu střídaly. Děti čekalo...
Prezentace ragby

Prezentace ragby

Během čtvrtečního slunečného dopoledne 9. května měli žáci 1. – 4. tříd možnost vyzkoušet si trénink Ragbyové akademie Brno, která pořádá tréninky pro děti a mládež v Černovicích. Jejich nabídku pravidelných tréninků najdete ve vestibulu...
OD KUTĚNÍ K ŘEMESLU – PROJEKTOVÝ DEN

OD KUTĚNÍ K ŘEMESLU – PROJEKTOVÝ DEN

Žáky třetích, čtvrtých a pátých ročníků čekal projektový den ke Dni Země. Projektový den proběhl ve dvou dnech. Pro některé žáky byl program připraven 22. dubna, jiné třídy se na něj mohly těšit delší dobu a pracovat se dřevem si zkusily až 29. dubna. Žáci si upevnili...
Zahraniční výjezd na Maltu s výukou anglického jazyka

Zahraniční výjezd na Maltu s výukou anglického jazyka

V minulém školním roce navštívili žáci 8. a 9. ročníků v rámci zahraničního výjezdu Londýn. Letos měli možnost vyjet na Maltu.  Součástí poznávacího výjezdu byla i výuka angličtiny. Výuka probíhala v jazykové škole Gateway School of English. Žáci byli rozděleni podle...
Na skok ve středověku

Na skok ve středověku

Žáci 4. A zažili netradiční výuku v hodině vlastivědy. K seznámení se životem ve středověku jsem si přizvala svého kolegu pana učitele Daňhela, který se ve volném čase věnuje historickému šermu a díky tomu toho ví o životě ve středověku opravdu hodně. Tandemová výuka...
Učitel roku 2024

Učitel roku 2024

Stejně jako v minulých letech i letos proběhlo ke Dni učitelů tradiční udělování ocenění Učitel roku. Z 27 návrhů na ocenění pedagogických osobností bylo vybráno osm brněnských pedagogů, mezi kterými byla i naše paní učitelka 2. stupně PhDr. Marcela Kuchyňková....