V listopadu měli žáci 5. – 9. ročníku možnost otestovat si své logické myšlení v soutěži Bobřík informatiky. Soutěž probíhala v hodinách matematiky nebo informatiky. Každý, kdo získal 120 bodů a více, se stal úspěšným řešitelem a může být na své schopnosti náležitě hrdý. Soutěžilo se ve třech kategoriích – Mini, Benjamin a Kadet.  

Nejlepší řešitelé soutěže Bobřík informatiky 

Kategorie Mini 

Ročník  Přezdívka  Body 
5.ZŠ  Iprochazka  192 
5.ZŠ  Tkraic  176 
5.ZŠ  Jsima  165 

Kategorie Benjamin 

Ročník  Přezdívka  Body 
7.ZŠ|sekunda  David R.  176 
7.ZŠ|sekunda  PavlínaB  162 
7.ZŠ|sekunda  Artur Bejsjuk  160 

Kategorie Kadet 

Ročník  Přezdívka  Body 
9.ZŠ|kvarta  Fanda m  164 
9.ZŠ|kvarta  Martin Š.  140 
8.ZŠ|tercie  Matyáš  134 

Tři nejlepší z každé kategorie byli odměněni diplomem a nějakou tou sladkou dobrotou, ale všichni, kteří se snažili, si zaslouží pochvalu. 

Ing. Kateřina Gojová