květen 2021

Jak již víte, naše škola se zapojila do projektu Město Brno Participativní rozpočet do škol. Žáci měli příležitost navrhnout vylepšení školy v hodnotě 35 000 Kč. Do užšího výběru, ze kterého vybírali samotní žáci, se dostaly čtyři projekty:

  • Svět ve 3D
  • Venkovní učebna
  • Relaxace a recyklace
  • Nové doplňky k akváriu

A jak to tedy dopadlo. Po velmi těsném hlasování zvítězil projekt „Venkovní učebna“. V čem tento projekt spočívá, žáci mají k dispozici venkovní učebnu, ale ta již není v dobrém stavu. Proto zde proběhnou úpravy dle jejich představ. V rámci rozpočtu a návrhu žáků škola nakoupila nové venkovní lavice, tabuli, deky apod., pro komfortnější využívání této učebny. Realizace projektu proběhne během června.

Chtěla bych touto cestou poděkovat žákům, kteří se vrhli do zpracování těchto projektů. Práce na nich nebyla lehká. Moc si Vážíme Vašeho zapojení. Poděkování patří i učitelům za jejich podporu a pomoc.

Mgr. Helena Prášková, zástupkyně ředitelky II.stupeň

Dáme na vás – participativní rozpočet

 

září 2020

Dáme na vás

Participativní rozpočet

 

Základní škola Mutěnická, se přihlásila do projektu Město Brno Participativní rozpočet do škol. Společně s námi se přihlásilo dalších 26 základních škol zřizovaných městem. V letošním školním roce dostanou žáci druhého stupně příležitost vymyslet nápady na to, co chtějí ve své škole vylepšit. Každá škola dostane na projekty svých žáků 35 000 Kč.

Celý proces participace ve školách začíná přípravnou fází a vymýšlení nápadů, které by jim vylepšily pobyt ve škole. Žáci si musí sami zjistit cenu projektu a zajistit podporu u ostatních spolužáků. Navržené projekty jsou poté posuzovány z hlediska realizovatelnosti ze strany vedení školy. K realizovatelným projektům, tj. těm co postupují do celoškolního hlasování, si žáci vytváří kampaň, aby získali co nejvíce hlasů.

Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za své okolí, učí veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmové spolupráce, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům.

Přejeme Všem zapojeným žákům, aby zvítězil právě Váš projekt.

 

Mgr. Helena Prášková, zástupkyně ředitelky II.stupeň

Zdroj: https://damenavas.brno.cz/