V úterý 22. listopadu navštívili žáci 7. tříd naší školy hudební workshop nazvaný „Orff-orchestr“. Pod vedením profesionální bicistky (tedy hráčky na bicí nástroje) se na jednu hodinu stali rytmickým orchestrem. Ještě před tím si zopakovali například kolik hráčů má symfonický orchestr nebo se dozvěděli, jak dlouho trvá příprava na koncert.

Poté už hráli na tělo, dupali a skákali, rytmizovali na klasické melodie, ale také společně rozezněli některé nástroje z tzv. Orffova instrumentáře, souboru rytmických nástrojů určených pro děti. Třeba známou skladbu z filmů o kouzelníkovi  Harry Potterovi doprovodili na triangly a zvonkohry a vyzkoušeli si také hru na barevné trubky zvané boomwhackers.

Hudební dílna byla umístěna až v nejvyšším patře Besedního domu, děti tak měly možnost projít si zázemí sídla brněnské filharmonie a ti zvídavější z nich (žáci 7.B) dokonce nahlédli do zkušeben a na chvíli měli možnost pozorovat zkoušku orchestru pod vedením uměleckého ředitele a šéfdirigenta Filharmonie Brno, pana Dennise Russella Daviese.

Příští hudební pořad nás čeká až v lednu nového roku. Žáci prvního a druhého ročníku budou, tentokrát „doma“ ve svých třídách, muzicírovat na téma „Čtvero ročních dob nejen od Vivaldiho“.                                                                            

Mgr. Zuzana Poláková