Na konci měsíce září byla v prostorách školy instalována nástěnná magnetická mapa Evropy o rozměrech 2,5×2,25 m. Ručně kreslená mapa věrně zobrazuje členitost a reliéf Evropy. Mapa bude mít velký přínos především pro žáky 8. ročníku, kteří tento „náš“ světadíl v 8. ročníku probírají. Umožní jim zábavnou formou – instalováním magnetek s názvy států Evropy a magnetek s názvy hlavních měst, získat lepší povědomí o poloze a rozloze jednotlivých států Evropy. Mapa bude zároveň vhodnou výukovou pomůckou pro žáky nižších ročníků. Hravou formou se seznámí s objekty polohy Evropy díky magnetkám s názvy oceánů, moří, zálivů, průlivů apod.

Mgr. Lukáš Musil

 

Magnetická nástěnná mapa Evropy