Únor je doba masopustu. Bohužel letošní masopust musel být z důvodu distanční výuky individuální. Přesto si ho žáci při tvoření masek hodně užily, o čemž svědčí přiložené fotografie. Nejprve jsem si pro žáky připravila vyprávění o masopustních zvycích a tradicích, poslala jim poutavá videa, jak se slaví masopust hlavně na vesnicích. Děti se tak dozvěděly, jak se lidé převlékali do masek, užívali si jídla, pití, tancování, zpěvu a legrace, aby se připravili na půst trvající do Velikonoc. Nakonec žáci 3. A měli dle své fantazie nějakou masopustní masku vytvořit. Podívejte se, jak se jim povedly. Dokonce i jejich mazlíčci dostali ozdoby. Musím je opravdu hodně pochválit.

Mgr. Helena Bartoňková