Pojmy, jako například iluminace, iniciála, glosa, kronika, ty už žáci 7. ročníku znají jak z hodin dějepisu, tak i z hodin literární výchovy. Proto se mohli aktivně zapojit do výkladu, kterým náš program v Moravském zemském archivu začínal a který předcházel workshopu zaměřenému na práci s ručním historickým tiskařským lisem. Při práci s knihtiskem se žáci dozvěděli, jakým způsobem se tiskly první knihy, a mohli si dokonce sami zkusit vytisknout stránku z Markova evangelia. První pokusy nebyly úplně zdařilé, ale jak se naši mladí knihtiskaři zdokonalovali, byly stránky stále zdařilejší. Potom jsme zavítali na výstavu – Moc inkoustu, kde se nacházely doslova písemné klenoty Moravy, z nichž mnohé mají nevyčíslitelnou historickou cenu. Jde o nejstarší dochované texty. Některé unikáty byly vystaveny poprvé a po skončení výstavy je veřejnost opět delší dobu nespatří. Závěrem nás čekal ještě jeden workshop zaměřený na techniku iluminace, na kterém jsme si jako dávní kronikáři vyzkoušeli vytvořit iluminaci. Používali jsme dokonce 24 karátové zlato. Iluminace některých žáků byly tak vydařené, že by jim je mohl kdejaký středověký kronikář závidět.

Celý program byl pro žáky velmi přínosný a věřím, že díky praktickým ukázkám si žáci mnohé pojmy lépe zapamatují.

 

Mgr. I. Šíblová

Moc inkoustu Moc inkoustu Moc inkoustu