Ve čtvrtek 17. března se v rámci učiva prvouky děti z 1.A vypravily do Židenic na návštěvu hasičské stanice (Sbor dobrovolných hasičů). Na místě si děti nejprve prohlédly prostory a formou besedy byly seznámeny se základním posláním hasičů – co všechno takový hasič dělá, k jakým případům vyjíždí, co musí umět, jakým způsobem dostávají konající službu, rozdíl mezi dobrovolným a profesionálním hasičem atd. Připomněly si i důležitá telefonní čísla, jak se zachovat v případě požáru a jak takové krizové situace řešit a oznámit na tísňovou linku. Poté následovala ukázka hasičské výzbroje a vozidel. Žáci si mohli potěžkat některé věci, vyzkoušet si masky, vylézt do hasičského auta, vidět hasnice, helmy a další prostředky používané při zásazích. Dokonce nechyběl ani experiment, jak se na silnici odklízí např. rozlitý olej, či jsme přímo zaslechli hlášení do hasičské vysílačky, kde jiné jednotky asistovaly u havárie. Na závěr nám pan hasič otevřel garáž, spustil sirény a hlásil dětem vzkaz do vysílačky. Ve škole jsme potom v hasičském tématu pokračovali – kreslili obrázky, sdělovali si zážitky a říkali si, co nového jsme se dnes dozvěděli.
Návštěva se dětem moc líbila, byla velice poučná a zajímavá. Poznaly také jak je práce hasičů důležitá, zodpovědná, ale i nebezpečná. Za nádherné dopoledne moc děkujeme.

Kristina Blažková